Ettevalmistused korstnapühkija tulekuks

  • Hoolitse, et keegi oleks kokkulepitud ajal kodus.
  • Ära tee samal päeval küttekolletes tuld, et need jõuaksid pühkimise ajaks jahtuda.
  • Sea paika korstna otsa saamise vahendid (nt katuseredel).
  • Sulge siibrid ja ventilatsiooniavad, et korstnapühkimisel ei satuks tahm siseruumidesse.
  • Võimalda ligipääs küttesüsteemi kõigile osadele (korstnajalg, küttekehad).
  • Taga puhastusavade juures piisav tööks vajalik ruum (60 cm).
  • Väldi pühkimise ajal tuuletõmmet – sule aknad ja uksed.
  • Sea valmis anum pühkimisel kogunenud tuha ja tahma jaoks.