Ettevalmistused korstnapühkija tulekuks

  • Hoolitse, et keegi oleks kokkulepitud ajal kodus.
  • Ära tee samal päeval küttekoldes tuld, et see jõuaks puhastamise ajaks jahtuda.
  • Taga turvaline pääs katusel asuva korstna otsa juurde (katuseluuk või redel).
  • Sulge siibrid ja ventilatsiooniavad, et korstnapühkimisel ei satuks tahm siseruumidesse.
  • Võimalda ligipääs küttesüsteemi kõigile osadele (korstnajalg, ühenduslõõr, küttekeha).
  • Taga puhastusavade juures piisav tööks vajalik ruum (min 60 cm).
  • Väldi pühkimise ajal tuuletõmmet – sule aknad ja uksed.
  • Sea valmis anum või kott pühkimisel kogunenud tuha ja tahma jaoks.